Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Gott nytt år!

Τι είναι 16 μέρες καθυστέρηση μπροστά στην αιωνιότητα?!
Τα 31 albums του 2013 σερβιρισμένα κρύα στις 16 Ιανουαρίου του 2014! 
Κρύα σαν τη Σουηδία!
Gott nytt år!

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■